Cathédrale Notre dame de Paris

Det har förmodligen inte undgått någon att det härjat en brand iCathédrale Notre Dame de Paris i april 2019. Byggnaden som är en katedral uppfördes redan någon gång mellan år 1163 till 1345. Katedralen har utsetts som ett världsmonument.

Branden i Notre Dame de Paris

Det var den 15 april 2019 som löpsedlar och nyhetsrapporteringar världen över visade bilder och filmer på ett brinnande Notre Damm de Paris. Branden var kraftig och man kunde se lågor slå ut från taken på byggnaden och mörkgrå och svart rök kom från byggnaden. Under natten till den 16 april rasade taket in och spiran kollapsade likaså.

Orsak till branden

Vad som var orsaken till branden är fortfarande, i skrivandets stund, inte helt klarlagt. Dock hade branden gissningsvis med dåvarande renovering att göra. Det spekuleras om att någon glömt något verktyg på inne i byggnaden eller att någon svetsat och att glöd från arbetet legat och pyrt. Utredningar pågår och en förklaring till vad som orsakade branden kommer förmodligen snart att finnas.

Konstverk räddades ur byggnaden

Det var inte bara byggnaden i sig som var värdefull och känd världen över utan även inne i byggnaden förvarades konstverk i from av tavlor och skulpturer. Att rädda dessa verk var prio under räddningsinsatsen och släckningen av branden. Det sägs att flera kända konstverk kunde räddas, en vacker orgel. Även den fallna spiran kunde räddas och att den då var relativt oskadd trots fallet.

Donationer har kommit från kända designers världen över

Återuppbyggnaden av Cathédrale Notre dame de Paris har engagerat många och miljonbelopp har skänkts för att låta byggnaden återskapas efter branden. Stora belopp har skänkts från många håll som bland annat The Walt Disney Company, Familjen Arnault & LVMH samt De 7de departementet ll de France med flera. Beloppen är i miljon kronor-klassen och kommer förmodligen räcka till att reparera byggnaden och bygga upp den igen. Pengar har skänkts både från privatpersoner som från publika organisationer. En privatperson som vill skänka pengar kan vända sig till exempelvis Lånakuten för att få förslag på vad ett privatlån kan innebära.

Donationer har skapat reaktioner och debatt

Många kändisar har efter händelsen med branden och de donerade beloppen reagerat starkt. Många menar att det finns många andra ändamål som är viktigare att skänka pengar till än ett världsmonument. Många menar att det finns större anledningar att skänka pengar till barn som svälter eller krigsdrabbade områden runt om i världen. Det hela har skapat en debatt som engagerat många. Om debatten kommer att ge några konsekvenser är än så länge oklart men engagemanget kring ämnet har visat sig vara stort. Det går att läsa om hur människor reagerat över donationerna på nyhetssajter från hela världen.