Radonsanera byggarbetsplatsen

Om du arbetar på eller har ansvar för en byggarbetsplats är det viktigt att du ser till att luften är bra för att de som arbetar där ska må bra. Men det är också viktigt att se över luften för att säkerställa att de som exempelvis ska flytta in i den byggnad som ni bygger ska vara trygga och säkra och kunna vistas i sina nya hem eller kontor utan att få skador. Därför kan det vara bra att radonsanera byggarbetsplatsen

Boka en radonsanering

Genom att boka en radonsanering kommer du kunna åtgärda skadliga halter av radon i tid. Vid en radonsanering så kommer företaget Radea först att skicka dosor som kommer att mäta radonhalterna i luften. Om resultatet är att det är skadliga halter av radon i luften kommer de att radonsanera platsen, vilket gör att ni därefter kommer kunna vistas där utan att behöva vara oroliga för att ni andas in giftig radon. Det är viktigt att få ner halterna av radon om de är för höga eftersom radon är den näst vanligaste orsaken till cancer i lungorna. För att alla på byggarbetsplatsen och i den kommande byggnaden eller huset ska få behålla hälsan är det viktigt att ni ser till att först mäta radon och därefter sätta in de åtgärder som krävs för att minska halterna av radon.

Om du tycker att det låter som något för er kan ni på Radeas hemsida läsa mer om radonmätning, radonsanering och hur hela processen går till. Du får även mer information om varför det är viktigt att mäta och sanera.