Le Corbusier

Charles-Édouard Jeanneret-Gris var en fransk-schweizisk arkitekt som gick under namnet Le Corbusier. Han föddes i slutet av 1800-talet i Schweiz men blev verksam i Frankrike och anses idag vara en av den moderna arkitekturens stora pionjärer. Han ligger bland annat bakom den kända byggnaden Unite D’Habitation belägen i Frankrike utanför staden Marseille. Le Corbusier byggde främst funktionella villor, regeringsbyggnader, kloster och en hel del annat under sin karriär, men han var också en teoretisk arkitekt med fantastiska idéer varav en del också omsatts i praktiken.

Själva idén bakom Unité d’Habitation handlar om ett särskilt sorts koncept med blockbostadshus. Tanken var att dessa enheter skulle kunna inhysa över 1600 människor och fungera som små ministäder av självförsörjande karaktär i fråga om service, arbeten och viktiga samhällsfunktioner.

Detta var främst en efterkrigsidé då behovet av bostäder var enormt. Byggnaden rymde även bibliotek, skola, kapell, restaurang, butiker samt ett hotell. Idén har sedan använts på flera andra håll i Europa.

Som en av drivkrafterna bakom den internationella kongressen för modern arkitektur (CIAM) stod han bakom ett särskilt berömt manifest om den funktionella staden. Idéförklaringen gick under namnet Chartre d’Athenes och handlade om hur staden borde vara planerad och indelad i praktiska zoner som motsvarade en stads olika behov. Till exempel skulle det finnas särskilda zoner för arbete och boende men också för transport och rekreation. Vidare skulle bostadshusen gärna vara fristående, höga och placerade i ett lummigt parkområde.

Le Corbusier hade också en del tankar som påminner om den italienska futurismen. Bland annat såg han huskroppen som en fördelaktig maskin som människan borde producera och konstruera lika rationellt som till exempel flygplan och bilar. Hus var helt enkelt praktiska bostadsmaskiner.