Jörn Utzon

Jörn Utzon var en känd dansk arkitekt som levde mellan 1918 och 2008 i Helsingör. Sin akademiska skolning fick han vid arkitektutbildningen i Köpenhamn. Han ligger bakom ett flertal kyrkor, hus och villor på båda sidorna om Öresund. Mest känd har han dock blivit för sitt tävlingsförslag till nytt operahus i Sydney 1957.

Utzons förslag var dock från början ingen självklar vinnare utan det valdes först bort. Förslaget togs dock senare tillbaka av jurymedlemmen och arkitekten Eero Saarinen. Saarinen såg möjligheterna och de utmärkta landmärkes-egenskaperna i Utzons talangfulla ritningar. Byggnaden hade nämligen utsökta och mjuka former som på ett enastående sätt kombinerade olika stilar till ett unikt och särpräglat resultat. Projektet blev mycket uppskattat och Utzon lade ner sin själ i att skapa en fasadupplevelse som gav nya intryck från olika perspektiv.

De enorma skalen som täcker byggnaden ställde dock till det för projektets ingenjörer. Utzon kom då på metoden med prefabrikation. Tyvärr uppstod det en del meningsskiljaktigheter mellan uppdragsgivaren och arkitekten under arbetets gång, vilket ledde till att Utzon valde att lämna projektet. Därför blev heller inte alla hans idéer fullt representerade i det färdiga resultatet men bygget är inte desto mindre ritat av en ypperlig talang. Utzon är också känd för att ha ritat parlamentsbyggnaden i Kuwait.