Fuktmätning av hus

Ofta påverkas vi av inomhusklimatet mer än vi tror och fuktskador kan ge problem för boende och även på arbetsplatser. För att få ordning på problemen krävs att man kan mäta var och i vilken omfattning fukten finns, om man misstänker fuktskador i en byggnad. Dålig ventilation är en vanlig orsak till återkommande fuktskador men även orsaker som dåligt byggnadsmaterial och byggnation kan vara boven. Det allra bästa sättet att slippa fuktskador är naturligtvis att helt förebygga dem, och vidta rätt åtgärder då det händer, för att förhindra att det kommer tillbaka.

Inomhusmiljö

Det finns reglerat i lag hur inomhusluften ska vara på exempelvis arbetsplatser och det får inte vara hälsovådliga utrymmen som medarbetare vistas i. Ungefär en person på fem, har problem av dålig inomhusmiljö vilket ofta beror på fukt som orsakat mögel. Det är ofta väldigt svårt att helt avgöra vart hälsoproblemen kommer ifrån då de ofta är relativt allmängiltiga såsom huvudvärk och trötthet, men om fler än en person i samma bostad drabbas liknande problem, finns det verkligen skäl att undersöka om inomhusklimatet är optimalt. Människor drabbas dock i olika grad, så det som inte är ett problem för de ena kan ändå vara ett stort problem för någon annan. För att utesluta att det är inomhusklimatet som spökar är en fuktmätning en bra start, för att ta reda på hur det egentligen ligger till.

Den som vill ha hjälp

Den som har problem med fuktskador eller misstänker att det kan finnas ett dåligt inomhusklimat, kan söka hjälp av företag som specialiserar sig på det problemet. Det finns idag all möjlig utrustning för att påvisa och undersöka om det finns fukt eller mögel i en bostad eller på en arbetsplats. och kostnaden behöver inte vara så stor. Den som söker finansieringsalternativ kan använda tjänster som https://www.zmarta.se/ för att jämföra olika finansieringsmodeller.

Idag kan man även göra fuktmätning på distans och hålla bra översikt över exempelvis en sommarstuga hur fuktnivån ändras. Det finns många finurliga lösningar som fungerar på mobilen och programvaror där statistik och annan information kan arkiveras och sändas vidare.

Billigare att åtgärda än glömma bort

Tusentals byggnader hamnar i problem med fuktskador varje år och de som inte åtgärdar problem i tid, kan räkna med en stor kostnad för renovering. Desto tidigare man kan åtgärda problemet och framförallt kartlägga i vilken omfattning det finns, desto större möjligheter att kunna bespara in många tusenlappar. Därtill kan många personer hunnits drabba av hälsoskador vilket på en arbetsplats kan medföra många och långa sjukskrivningar för att inte nämna det besvär det orsakar den enskilde. Att spara in pengar på att göra en fuktmätning är sällan en bra besparing och fuktskador är inget som ”försvinner” av sig självt.