Så skapar du förutsättningar för att bygga ett riktigt hem

Visst du att fyra av fem svenskar föredrar att äga sitt hem? Bristande utbud på lämpliga boenden, hårda inträdeskrav på bostadsmarknaden i kombination med de senaste tio årens skenande bostadspriser har dock bidragit till att drömmen om ett eget boende förblir just en dröm för många. Ett sparande utgör många gånger skillnaden mellan verklighet och dröm.

Börja spara till ditt drömhem

Spartjänsten https://savr.com/sv startades med ambitionen att göra det långsiktiga sparandet mindre krångligt. SAVR är ett ombud som är anknutet till Fondab, vilket alltså i praktiken innebär att när du börjar spara hos SAVR så är det i Fondabs placeringsprodukter som dina pengar sätts in. Fondab är i sin tur en fondplattform vars kunder består av t.ex. fondbolag och kapitalförvaltare i behov av en teknisk och holistisk lösning för fondaffärer- och transaktioner. Det är Fondab som äger Fondmarknaden.se – Sveriges största nischade handelsplats för fonder och portföljförvaltning.

Hur fungerar det då i praktiken med SAVR? På den smarta sparsajten https://savr.com/sv finns gott om matnyttig information för den potentielle investeraren. Till de viktigaste punkterna att kika på innan du börjar spara till ditt drömbygge eller framtida boende hör givetvis säkerheten. Kan du känna dig trygg med dina pengar? Finns det eventuella dolda avgifter och vad är det för sparform som gäller för dig? Läs gärna igenom villkoren noggrant så att du är medveten om både möjligheter och risker.

En byggsten i taget

Ett långsiktigt sparande kommer med fördelen att det är just långsiktigt. Det innebär att du som sparare bör vara beredd att avstå från de pengar du sätter in i minst 10-15 år, för att du ska få ut mesta möjliga effekt av sparandet. Att placera dina pengar på bankkonto är sällan en god idé då sparräntorna är historiska låga och eventuell värdeökning äts upp av skatter och inflation. Fonder, aktier eller olika typer av börshandlade produkter, så kallade ETF:er, har högre volatilitet men erbjuder å andra sidan även betydligt bättre möjlighet till avkastning på insatt kapital.

Lagstiftning och reglering av finansmarknaderna inom EU är ständigt under uppstramning, vilket innebär en ökad trygghet för dig som sparare. Du bör dock vara medveten om att du som investerare aldrig helt och hållet kan avsäga dig ditt eget ansvar för de investeringsbeslut som du sist och slutligen tar. Det finns givetvis många olika sparknep och tips för hur du skrapar ihop till kontantinsatsen – få av dessa slår dock en realistisk approach och den eftersträvansvärda ränta-på-ränta-effekten som du får ta del av som trägen sparare.

En del drömmer om att bygga ett helt hus från grunden. För någon annan är det kanske snarare en etagelägenhet central i staden som lockar och drar. En gemensam nämnare för många svenskar tycks dock vara vårt vurmande för trä som inte visar några tecken på att avta. Har du också svårt att släppa tankarna på ditt framtida drömboende rekommenderas varmt ett besök på https://savr.com/sv där du enkelt – med bara några knapptryck och bank-ID – kan komma igång med ditt framtida sparande redan idag.