Lutande tornet i Pisa

Flera miljoner människor besöker varje år det berömda lutande tornet i Pisa. Det 55 meter höga tornet som ligger i norra Italien har länge varit ett populärt landmärke. Många människor kanske tror att tidens tand har haft något att göra med den kraftiga lutningen men faktum är att det lilla klocktornet i Pisa lutade redan från allra första början.

Alltsedan tornet började byggas 1173 har det långsamt börjat luta och byggnaden har hotats av kollaps i över 800 år. Orsaken till problemen är att själva grunden är lagd på ett alldeles för mjukt underlag bestående av lera, sand och gyttja. Då man redan under byggnationen upptäckte lutningen försökte man motverka problemet genom att den högra sidans pelare gjordes längre. Denna lösning hjälpte naturligtvis inte och lutandet fortsatte.

På 1800-talet fick en professor den briljanta idén att gräva ut grunden vilket bara förvärrade alltihop. Mellan 1990 och 2001 fick tornet stängas av säkerhetsskäl medan man försökte räta upp det så gott man kunde genom att suga bort jord under den del av grunden som vätte år norr. Man lyckades då balansera upp tornet med hela 48 centimeter och det kunde öppnas för allmänheten igen.