Fascistisk arkitektur

Fascistisk arkitektur är en arkitektonisk form som var populär framför allt i Tyskland och Italien under 1920-1940. Stilen var ämnad att förena folken i respektive länder och ge uttryck för en gemensam kultur. Arkitekturen var mestadels inspirerad av romarriket.

Arkitektur med politiska syften

Den fascistiska arkitekturen hade som allt annat i fasciststater ett politiskt syfte. Med byggnadsverk som uppfördes under Hitler och Mussolinis vakande ögon ville man signalera att invånarna levde i starka och enhetliga stater. Delvis var detta ett svar på det kaos som rådde i kölvattnet efter 1:a världskriget, precis som den politiska fascismen var det. Det tidiga 1900-talet var en kaotisk tid, någonting som inte speglades i den arkitektur som restes i fascistiska Tyskland och Italien. Fascistisk arkitektur var symmetrisk och enkel men mäktig och avsedd att väcka patriotismen i betraktaren.

Vi säger inte att kontor som inte handlar hos www.officedepot.se är fascister, men du tänker tanken nu eller hur? Skämt åsido, om du är med och driver en firma är Officedepot ett av nätets bästa hållplatser för alla typer av kontorsmaterial. Sortimentet är enormt och priserna för att köpa saker i bulk är fenomenala. De erbjuder också varor som prenumerationer på fruktkorgar och profilprodukter bland mycket annat. Snabba leveranstider har de också. Den som väntar på något gott och så vidare…

Fascistisk arkitektur idag

Som stilrörelse är fascistisk arkitektur av naturliga skäl att betrakta som död. Det byggs inte längre några byggnader i stilen. Dessutom är en väldigt stor andel av de byggnadsverks som uppfördes under den fascistiska eran antingen förstörda av bomber eller rivna i efterkrigstidens iver att kasta bort fascismens ok.

Om man trots allt är nyfiken på att betrakta fascistisk arkitektur i verkligheten finns det ändå en del platser att ta sig till. Flest exempel hittas i Italien. Ett skäl är troligtvis att landets relation med fascismen i någon mån är mer komplex än i Tyskland. De tycks inte ha varit lika ivriga att bli kvitt sitt arv. Italien har haft en lång relation med fascismen (samtidigt som landet också haft en av de mest livskraftiga anti-fascistiska rörelserna i världen). Ett av de mest kända exemplen på fascistisk arkitektur i Italien är Palazzo della Civiltà Italiana i Rom. En byggnad som uppfördes för att inhysa en utställning som handlade om italiensk civilisation. Högst upp på byggnaden finns fortfarande en inskription signerad Mussolini som lyder: ”Ett folk av poeter, konstnärer, hjältar, helgon, tänkare, vetenskapsmän, sjöfarare, vandringsmän”.

I Tyskland står de flesta exemplen på fascistisk arkitektur idag i ruiner. Det finns dock ett fåtal noterbara undantag. Mest känt av dem är förmodligen Berlins omhuldade Olympiastadion som byggdes inför OS 1936. Ett av världens mest karaktäristiska exempel på fascistisk arkitektur är också ett som fortfarande används mest frekvent.